Navrhneme Vám optimální řešení s ohledem na Vaši požadavky.

Každá stavba nebo konstrukce má svoje specifika, od funkční konstrukce, výběru materiálu a jeho povrchové úpravy, až po provedení. Táto specifika určují funkčnost, estetiku a v neposlední řadě cenu. U funkční konstrukce je nejdůležitější stabilita, která je zaručená správným návrhem, výběrem vhodného typu materiálu a jeho dimenzováním. Z cenového a estetického hlediska je důležitý výběr konstrukčního systému, provedení spojů, povrchové úpravy. U provedení zas odbornost a kvalita.